ICT Audit en Advies

Hoofdzaken bvba is actief in advies, ondersteuning en audit voor het management van kwaliteit, data privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit, gebaseerd op expertise, internationale normen en wetgeving.
Om dit te realiseren wordt samengewerkt met verschillende specialisten, internationale certificatie-instellingen en software-ontwikkelaars.

Bescherming van persoonsgegevens

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en kan enkel ingeperkt worden als dit absoluut noodzakelijk is. Het zit verankerd in de Belgische grondwet en de Europese “General Data Protection Regulation” (GDPR).

De uitdaging is om persoonsgerelateerde gegevens te gebruiken en tegelijk de individuele privacy-voorkeur van het individu met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens te beschermen. Dit is een hele kluif voor organisaties, want vanaf mei 2018 kan de EU boetes heffen tot een bedrag van 4% van het wereldwijd omzetcijfer van overtredende organisaties.

Beheer van informatiebeveiliging

Het beheer van informatiebeveiliging is een belangrijke taak van het top-management van elke organisatie: het borgen van van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, ICT-middelen en informatieverwerking is bovendien een voorwaarde om privacy te kunnen borgen. Dit gaat over veel meer dan technologie alleen.

Met een formeel beheersysteem dat voldoet aan ISO 27001 kan de effectiviteit en eficiëntie van investeringen en geïmplementeerde maatregelen aantoonbaar gemaakt worden om het vertrouwen van alle betrokkenen te krijgen en te behouden.

Verzekering van bedrijfscontinuïteit

Het beheer van bedrijfscontinuïteit is een holistisch proces dat mogelijke bedreigingen en de potentiële impact ervan voor een onderneming onderzoekt, en in functie van de aard, grootte en complexiteit van het bedrijf een samenhangend stelsel van preventiemaatregelen invoert, en bij tegenslag een kader biedt om op een veerkrachtige manier te reageren om de belangen van de betrokken partijen, de reputatie, het merk en de kritieke processen te beschermen. Bedrijven kunnen zich laten certificeren tegen de ISO 22301 norm om de deugdelijkheid van het beheer aantoonbaar te maken.

Contact

Koenraad Béroudiaux
Franklin Rooseveltplaats 4 bus 23
2060 Antwerpen
België

  • Blog
  • +32 476 40 40 40
  • LinkedIn
  • Koenraad Béroudiaux Koenraad Béroudiaux